Ankara Tıp’ta “Organ Bağışı Hayat Kurtarıyor” toplantısı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 3-9 Kasım tarihleri arasındaki Organ Bağışı Haftası kapsamında Üniversitemize bağlı fakülte dekanları ve birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirdiği farkındalık toplantısının devamı niteliğinde bir basın toplantısı düzenlendi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in öncülük ettiği toplantının basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasın üzerine Sivil Toplum Kuruluşlarından daha geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi talebi geldi. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’in bu talebe sıcak bakması üzerine 13 Kasım 2013 tarihinde Fakültemiz Morfoloji Binası Mavi Salonda, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri, Organ Nakli alanında uzman hekimler, hemşireler, organ bağışında bulunan ve organ nakli yapılmış hastalar ile bu hastaların aileleri ve basın mensuplarının katıldığı “Hayat Bağışlamak Elimizde” konulu toplantı gerçekleştirildi.

organhaber

Yaklaşık 20 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) katıldığı toplantıda sırasıyla, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Fakültemiz İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, Fakültemiz Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. Rüçhan Akar, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV)Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı ve Türk Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Başkanı Barış Aydın birer konuşma yaptılar.

“Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak gurur verici”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin organ nakli konusunda Türkiye’de öncü kurumlarından birisi olduğunu belirten Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, kalp, böbrek, karaciğer başta olmak üzere organ nakli konusunda her biri alanında uzman olan öğretim üyeleri, organ bağışında bulunmuş ya da organ nakli yapılmış hastalarımız ve yakınları, STK temsilcileri ve basınmensuplarının böylesi anlamlı bir etkinlikte buluşmuş olmasını çok önemsediğini belirterek, kurum olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten gurur duyduğunu söyledi.

Organ nakilleri, çekirdek bir kadro halinde sıcak ve samimi bir ortamda yapılıyor

Organ naklinin diğer hastane hizmetlerine nazaran çok farklı ve oldukça yoğun çaba gösterilmesi gereken bir alan olduğunu söyleyen Fakültemiz İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel, “Organ nakli, geceli gündüzlü çalışmayı gerektiren, oldukça yorucu bir iş. Organ nakli konusunda uzman olan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık personeli bir çekirdek kadro olarak sıcak ve samimi bir ortamda çalışmalar yürütmektedir. Bu sıcak ve samimi ortamdaki çalışmaların halk ile paylaşılması ve onların da bu sıcak atmosferin içine dahil edilmesini önemli görüyorum. Bu açıdan düşünüldüğünde düzenlenen bu toplantıyı oldukça anlamlı buluyorum” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. Rüçhan Akar, organ nakli konusunun Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nakil merkezleri, nakli gerçekleştiren hekimler, hemşireler, sağlık personeli gibi birçok ayağı olan bir alan olduğunu söyledi.

Türkiye canlı organ naklinde Dünya 1’incisi ama bu başarı organ bağışında gösterilemiyor

2011 yılı verilerine göre Türkiye’nin canlı organ nakli konusunda Dünya 1’incisi olduğunu belirten Prof. Dr. Akar, nakil konusundaki bu başarının bağış konusunda yeteri kadar gösterilemediğini vurguladı. Prof. Dr. Akar şunları kaydetti: “Asıl problem kadavradadır, yani beyin ölümü gerçekleştirilmiş hastaların organların bağışlanması konusundadır. Geçen yıl itibariyle (2012)1400 beyin ölümü gerçekleşmiş hastanın den sadece 300 küsürünün organlarını kullanabildik. Bu oranları tersine çevirmek lazım, beyin ölümü demek ölüm demektir, bu açıdan beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların organlarının boşa gitmemesi, heba olmaması, toprağa gitmemesi lazım, başka canların filizlenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

2012’de nakil bekleyen 20 bin böbrek hastasından sadece 2426’sına nakil yapılabildi!

Prof. Dr. Akar şu önemli bilgileri aktardı, “Türkiye’de 2012 yılında 20 Bin böbrek hastası böbrek nakli bekliyorken 2426 böbrek nakli yapabilmişiz.
Canlı nakilde Dünya 1’incisi olmamıza rağmen yaklaşık 18 Bin böbrek hastasına nakil gerçekleştirememişiz. Karaciğerde organ nakli bekleyen 2000 hastamızdan 1050’sine nakil yapabilmişiz. En vahimi Kalp, Kalp’te 400’e yakın nakil bekleyen hastamız var, ki bunların 1 yıllık yaşam şansları %50, bunların çok azına nakil yapabilmişiz. Akciğerde 39 bekleyen hastanın 27’sine, Pankreasta ise 235 hastanın yine çok azına nakil yapılabilmiş. Organ bekleyen bu hastalarımız yaşamlarını kaybedebiliyor.  Örneğin2012 yılında Böbrekte nakil bekleyen 1024, Karaciğerde 397, Kalpte de 89 hastamızı kaybetmişiz.  Bu rakamlar organ bağışında bulunmanın önemini gözler önüne seriyor. Prof. Dr. Akar konuşmasını önemli bir vurgu ile tamamladı: “Organ alırken problem yok, organ verirken de problem olmaması gerekiyor.”

Üye kayıtlarında ve işe alımlarda organ bağışında bulunanlara pozitif ayrımcılık!

ASİAD Başkanı ve TÜGİAD Ankara Başkanı Barış Aydın, tüm organlarını bağışlamak için bu önemli etkinliğe katıldığını belirterek “Böylesi bir toplantıda bulunmanın onurunu yaşıyorum” dedi. Aydın, TÜGİAD’a bağlı işadamları olarak kuruluşlarına üyelik başvurusu yapacak olanlardan ve iş başvurusugerçekleştiren kişilerden organ bağışında bulunanlara pozitif ayrımcılık yapacaklarının da altını çizdi. Barış Aydın’ın bu sürpriz teklifini oldukça yerinde ve anlamlı bir bakış açısı olarak gördüğünü belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, “TÜGİAD Başkanı nezdinde katılan tüm işadamlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantının son bölümünde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ASİAD Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜGİAD AnkaraBaşkanı Barış Aydın’a, organ bağışı konusundaki katkıları, farkındalık oluşturma çabaları ve organlarını bağışlamalarından ötürü organ ve doku bağışı kartlarını teslim etti.

organhaber copy