Misyon ve Hedefler

1-     Son dönem organ yetmezliği olan hastalara, en geniş kapsamlı ve gelişmiş tedavi hizmetini sağlarken; geçirdikleri zorlu süreci olabildiğince kolaylaştırmaktır.

2-     Hastalarımızın yaşam süresi ve yaşam kalitesini iyileştirmektir.

3-     Organ nakli ameliyatlarının sonuçlarını iyi yetişmiş sağlık personeli, ileri cerrahi teknik ve uygun ekipman kullanarak geliştirmektir.

4-     Nakil sonuçlarını güncel ve kanıta dayalı ilkeler doğrultusunda medikal tedaviler kullanarak en iyi düzeye çıkarmaktır.

5-     Organ nakli ile ilgili bilimsel ve klinik araştırmalarda mükemmeli yakalamak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmaktır.

6-     Organ nakli konusunda uzmanlaşmış insan gücü yetiştirmektir. (Asistan Doktor, Hemşire, Klinik Eczacı, Organ Nakli Koordinatörü, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog vb. )

7-     Organ Bağışı ve Organ Nakli konusunda eğitim programları ile toplumun bilgi ve farkındalık düzeyini yükselterek, en yeni teknolojileri kullanarak organ bağışı sayısını arttırmaktır.

8-     Olabildiğince çok hastaya üretken ve mutlu bir yaşam tarzı verebilmek için kaynakları en ekonomik, etkili ve adaletli şekilde kullanabilmektir.

9-     Organ kaynaklarının kullanılması, sağlık hizmetlerinin ulaştırılması ve uygulanmasında; din, dil, ırk, cinsiyet ve sosyal statü gözetilmeden adaletli ve eşit yaklaşım sağlamaktır.

10-  Tüm uygulama ve tedavi süreçlerini ilkeli ve etik değerler doğrultusunda gerçekleştirmektir.

11-  Organ nakli alanında çalışan yardımcı sağlık personeli için eğitim etkinlikleri düzenlemek ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

Değerlerimiz

1- Dürüst, açık sözlü, doğrudan iletişim.

2- Kişiye, organ nakli ekibine ve topluma saygılı yaklaşım.

3- Verilen bakım ve tedavi sırasında hastalarımızın geçirdikleri süreci anlayarak empati ile humanistik yaklaşım.

4- Zor problem ve sorunlara yanıt ararken bilimsel yaratıcılık ve kanıta dayalı tıp ile yaklaşım.

5- Hasta bakımı, eğitim ve araştırmada mükemmelliyetçilik.