AB Birliği Projeleri 

Organ Bağışında Uyum için Teknik Yardım Projesi

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION

PROJE ÖZETİ

Projenin genel amacı Türkiye’de kadavradan organ bağışının arttırılmasına yoğunlaşarak, AB müktesebatının kamu sağlığı alanında uyumluluğu ve uygulamasına katkıda bulunmaktır.
Proje, tıbbi tedavide organ bağışı ve organ nakli için kalite ve güvenlik standartlarını netleştirmeye yönelik çeşitli faaliyet ve çalışmalar içermektedir. Danışman, Sağlık Bakanlığı’na organ bağışı ve organ nakli sisteminin geliştirilmesi için teknik yardım sağlayacaktır. Özellikle Teknik Yardım Ekibi, yararlanıcı kuruluş Sağlık Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak proje faaliyetleri ve çıktılarının sağlanmasından sorumlu olacaktır. Proje, Türkiye’de ve AB’deki mevcut mevzuatın sistematik ve ayrıntılı bir analizi, ek mevzuat hazırlanması, profesyonellere eğitimler verilmesi, istatistik  sisteminin gözden geçirilmesi, kamu farkındalığının arttırılması ve uluslararası işbirliği sağlanması yolu ile gerçekleştirilecektir.

Projenin sonuçları:
1- Türkiye organ nakli ve organ bağışı mevzuatı ile AB mevzuatının uyumlu hale getirilmesi,
2- Sağlık personelinin organ bağışı ve organ nakliyle ilgili bilgi ve farkındalığının arttırılması,
3- Organların kalite ve güvenliğinin arttırılması,
4-Organ bağışı ve organ nakliyle ilgili kamu farkındalığının arttırılması,
5-Organ bağışı ve  organ nakli protokolü ile ilgili ikili anlaşmalar imzalanmasıdır.