Kimler Böbrek Vericisi Olabilir?

Yaşı 18 üzerinde olan, böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel bulunmayan sağlıklı bireyler böbrek verebilirler. Ticari Amaçlı Böbrek Nakli Yapılamaz.

Böbreğini veren kişinin böbrek hastası olma riski var mı?

Düşünülenin aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişmesi riski artmaz. Bu durum 50 yıldır böbreğini bağışlamış olan yüz binlerce vericinin takibi sonucunda kesin olarak ortaya konmuştur. Canlı organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur.

Laparoskopik Donör Nefrektomi Nedir?

Canlı vericiden, özel aletlerle böbreğin geniş cerrahi kesi yapılmaksızın çıkarılması işlemidir. Verici daha erken taburcu olmakta ve ameliyat sonrası ağrı daha az gelişmektedir. Sonuçları normal açık ameliyatla eşdeğerdir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi, yedi yıllık tecrübesi ile Laparoskopik Donör Nefrektomi Ameliyatlarını  başarıyla  gerçekleştiren nadir  merkezlerden biridir.
bobrek3
Yakınına böbrek bağışında bulunan kişi gebe kalabilir mi?

Gebe kalmak mümkün tıbbi olarak sakınca yoktur.

Hastama Böbreğimi Verdikten Ne Kadar Sonra Normal Hayatıma Geri Dönebilirim?

Hastanemizde LAPAROSKOPİK ameliyat yöntemiyle böbrek çıkartılması yapıldığı için vericiler genellikle 2-3 gün içersinde eve dönebilir ve birkaç hafta içersinde normal aktivitelerini kazanırlar.

Tek Böbrekle Hayatımı İdame Ettirebilir Miyim ?

Organ nakli merkezinde uygun olarak değerlendirilen kişiler böbrek bağışladıktan sonra hayatlarında bir değişiklik olmadan yaşamlarını sürdürebilirler.

Verici hazırlık ne kadar sürer?

Böbrek nakline hazırlık için detaylı değerlendirme 3-5 gün sürmektedir.

Canlı verici nakilden kaç gün sonar taburcu olur?

2 gün sonra taburculuk işlemi yapılır.

Canlı verici taburculuktan kaç gün sonra işe başlar?

Birey aktif yaşamına bir hafta sonra döner.

Hepatit B ve Hepatit C hastaları verici olabilirmi?

Ayrıntılı incelemeler yapıldıktan sonra uygun olduğu takdirde verici olabilirler.

Kimler  böbrek vericisi olmaya uygundur

CANLI VERİCİLER
I. Derece akraba: Anne, baba, çocuk
II. Derece: Kardeş,dede,nine,torun
III. Derece: Teyze-hala-amca-dayı -yeğen(kardeş çocuğu)
IV. Derece: III.Derece akrabaların çocukları

Eşler ve eşin aynı derece akrabaları

ÇAPRAZ NAKİL
Doku ya da kan grubu uyumsuzluğu olan vericilerin bir havuzda toplanarak  Uygun alıcılarla eşleştirilmesidir. Merkezimizde çapraz nakil uygulaması yapılmaktadır.

ETİK KURUL

Sayılan akrabalar içinde yer almayıp herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin böbreğini bağışlamak isteyen ve Sağlık Bakanlığı’nca belirlenmiş etik kurullardan tıbbi ve etik açıdan ciddi bir şekilde değerlendirilip onay alabilmiş akraba olmayan kişiler.

Böbrek nakli neden diyalizden daha iyidir?

Böbrek nakli daha uzun ve kaliteli bir yaşam sağlar.

Böbrek Naklinde Yaş Sınırı Var Mıdır?

Hayır yaş sınırı yoktur.

Kadavradan Böbrek Nakli Nedir?

Beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından organ bağışında bulunulan kişinin organları organ bekleme listesine alınan hastalardan en uygun olanına nakledilmesi işlemidir.

Böbrek Nakli Bekleme Listesine Nasıl Kayıt Yapılabilir?

Organ nakli koordinatörlüğüne 0312 508 22 06  telefon numarasından ulaşarak gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemine (TODS) kaydınız yapılır. Tek bir nakil merkezinin kadavra bekleme listesine kayıt olabilirsiniz. Dilekçe ile nakil merkezi değişim talebinde bulunabilirsiniz.

Böbrek Naklinde Doku Uyumu Önemli midir?

Kliniğimizde uygulanan immunsupresyon ilaç tedavisi ile doku uyumu olmasa bile başarılı nakiller yapılmaktadır.

Canlıdan ve kadavradan böbrek nakli başarı oranı nedir?

Canlı nakillerde beş yıl için %85, on yıl için %80 dir. Hastaların %50 ‘sinin yaşam süresi 17 yıla kadar ulaşabilmektedir.

Diyabet Hastaları Nakil Olabilir Mi ?

Evet, olabilirler.

Nakil Sonrası Çocuk Sahibi Olabilir mi?

Evet, nakil sonrası çocuk sahibi olunabilir.

HCV(+) veya HBV(+) Hastasıyım Nakil Olabilir Miyim?

Evet alıcı olabilirler.

Şehir Dışında Yaşıyorum Vericimle Gelsem Hazırlıklarım Ne Kadar Sürer?

Hazırlık aşaması 3-5 gündür.

Nakil sonrası ne kadar sürede taburcu olabilirim?

Bir hafta içerisinde taburcu olabilirsiniz.

Böbrek  naklinin cinsel fonksiyonlara bir etkisi var mıdır?

Böbrek  nakli cinsel fonksiyonları olumsuz yönde etkileyecek bir operasyon değildir.

Nakil işleminde ücret ödeniyor mu?

Alıcı ve vericilerin tetkik ve ameliyatlarında hiçbir ücret alınmamaktadır. Hazırlık ve takip aşamasında organ nakli koordinatörleri ilgilenmektedir.

Bize ulaşmak için;
Adres :
Ankara Universitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
1. Kat Organ Nakli Koordinatörlüğü
Faks/ Tel : 0312 508 22 06
Cep: 0541 946 01 76
Email :organnakli@ankara.edu.tr
autfransplant@yahoo.com