Ekstra-korporeal yaşam desteği (ECMO), günümüzde ileri evre kardiyak, kardiyo-pulmoner veya pulmoner yetmezliği olan hastaları yaşama tutundurmak ve diğer kalıcı tedavi yöntemlerine köprüleme amacıyla uygulanan güncel bir yaşam destek sistemi uygulamasıdır. ECMO destek gereksinimi günler hatta haftalarca sürebilmektedir. Bu uygulamalar erişkin kardiyak veya kardiyo-pulmoner yetmezlikli hastalarda hastanelerimizin farklı yoğun bakım ünitelerinde sürdürülmektedir. Ancak erişkin kardiyak veya kardiyo-pulmoner yetmezlikli ECMO desteğindeki hastaların izolasyon gereksinimleri nedeniyle 2017 yılında Kalp Merkezimizde 6 izole yataklı ECMO Merkezimiz hizmete açılmıştır. Halen ECMO ekibimizde, farklı branşlardan 16 öğretim üyesi, 7 uzman hekim, 6 perfüzyonist, 2 nakil koordinatörü, 1 fizyoterapist görev yapmaktadır.