Erişkin karaciğer nakil değerlendirme ve ameliyatları İbni Sina Hastanesinde, çocuk karaciğer nakil değerlendirme ve ameliyatları Cebeci Çocuk Hastanesinde yapılmaktadır. Multidisipliner karaciğer nakil ekibimizde, 15 öğretim üyesi, 6 uzman, 2 nakil koordinatörü görev yapmaktadırlar. Merkezimizde, 2014’te 13 (10 canlı, 3 kadavra), 2015’te 24 (20 canlı, 4 kadavra), 2016’da 26 (21 canlı, 5 kadavra), 2017 yılında 39 (35 canlı, 4 kadavra), 2018 yılında 45 (40 canlı, 5 kadavra) 2019 yılının ilk 5 ayında ise 19 (18 canlı, 1 kadavra)  karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir.