Kimlere böbrek nakli yapılabilir?

Son dönem böbrek yetmezliği gelişen, diyaliz tedavisi uygulanmak üzere olan veya halen diyaliz tedavisinde olan ve böbrek nakli için engel oluşturabilecek hastalıklara sahip olmayan tüm hastalar böbrek nakli olabilirler.

Kimler Böbrek Vericisi Olabilir?
Yaşı 18 üzerinde olan, böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel bulunmayan sağlıklı bireyler böbrek verebilirler. Ticari Amaçlı Böbrek Nakli Yapılamaz.
Kadavradan Böbrek Nakli Nedir?
Beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından organ bağışında bulunulan kişinin organları organ bekleme listesine alınan hastalardan en uygun olanına nakledilmesi işlemidir.
Beyin Ölümü Nedir?
Kalbin çalışırken, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybıdır. Tespiti hastane şartlarında uzman hekimlerce yapılır.
Hepatit B’li diyaliz hastalarına böbrek nakli yapılır mı?
Hepatit B’nin karaciğerde yapmış olduğu hasara, hepatit B’nin aktivite durumuna göre hepatoloji ile konsülte edilerek uygun görüldüğünde böbrek nakli yapılabilmektedir.
Hepatit C’li diyaliz hastalarına böbrek nakli yapılır mı?
Hepatit C’nin karaciğerde yapmış olduğu hasara, hepatit C’nin aktivite durumuna göre hepatoloji ile konsülte edilerek uygun görüldüğünde böbrek nakli yapılabilmektedir.
Böbrek Nakli Bekleme Listesine Nasıl Kayıt Yapılabilir?
Bulunduğunuz bölgeye en yakın transplantasyon ünitesine başvurarak böbrek alıcı değerlendirmesi yapıldıktan sonra listeye kaydolabilirsiniz.
Böbrek Naklinde Doku Uyumu Önemli midir?
Birden fazla canlı verici adayı olması durumunda doku uyumu en fazla olan verici adayı merkezimiz tarafından tercih edilmekte, ancak sadece bir verici adayı bulunduğunda ve doku uyumu hiç olmadığında ise bu hastalar için özel immunsupresyon uygulamaları ile nakil yapılabilmektedir.
Laparaskopik Donor Nefrektomi Nedir?
Canlı vericiden, özel aletlerle böbreğin geniş cerrahi kesi yapılmaksızın çıkarılması işlemidir. Verici daha erken taburcu olmakta ve ameliyat sonrası ağrı daha az gelişmektedir. Sonuçları normal açık ameliyatla eşdeğerdir. Merkezimizde bu uygulama başarı ile yapılmaktadır.
Nakledilen Böbrek Ne Kadar Süre Çalışır?
Canlıdan böbrek alanlarda sonuçlar daha iyi olmak üzere, ortalama 5 yılda %85 ve 10 yılda %75 civarında böbrek çalışır durumdadır. Ancak bir kısım hastada diyalize dönüş söz konusu olmaktadır.
            
Tip 1 Diabetes Mellitus’lu hastalarda Eş Zamanlı Pankreas Böbrek Nakli Nedir?
Tip 1 DM’lu hastalarda son dönem böbrek yetmezliği geliştiğinde kadavradan eş zamanlı pankreas + böbrek nakli, tek başına böbrek naklinden daha uygun bir tedavi seçeneğidir.
Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Pankreas Böbrek Nakli Yapılabilir mi?
Tip 2 DM’lu hastalarda insülin eksikliği değil insülin direnci söz konusu olduğundan pankreas nakli uygun değildir. Ancak son dönem böbrek yetmezliği geliştiğinde böbrek nakli başarı ile yapılabilir.